tisdag, juli 28, 2009

Heteronormen - ett problem?

I Aftonbladet skriver Tiina Rosenberg den 27 juli om "Pride och den heterosexuella hegemonins makt". Stockholm Pride har nämligen detta år valt "heteronormen" som tema. Tiina Rosenberg menar att det är ett problem med "heterosexualitet som naturgiven och självklar". Man tar sig för pannan! Heteronormen är enligt Rosenberg en form av social och kulturell dominans som begränsar alla. Svansföringen hos Tiina Rosenberg och HBT-kamarillan är fortsatt hög. Är det homonormen som ska var riktmärke?

Nya Wermlandstidningens ledare idag den 28 juli är intressant, eftersom den problematiserar hela Pride-fenomenet. Ett citat: "I själva verket är Pride ett maxat sexualiseringsjippo, där tre sociala minoritetsgrupper missbrukas som slagträ mot den borgerliga moralen, de traditionella familjevärderingarna och tvåsamhetsidealet. Syftet är att driva på sexualiseringen av det offentliga rummet och politiseringen av det allra innersta av privatlivets helgd, nämligen sexualiteten".

Kära nån - vad är det för fel med att vara en vanlig heterosexuell Medelsvensson med hustru, barn, villa och grillkväll på fredag? Är detta ett hot mot kulturkamarillans värdenihilism?

En viktig observation är att familjeformen "partnerskap" knappast har blivit ett massfenomen. Endast en halv procent av alla nya äktenskap sedan 1995 har varit mellan personer av samma kön. År 1995 introducerades partnerskapslagen i Sverige. Tio år senare, år 2005, levde bara drygt 3 300 män och kvinnor i registrerade partnerskap. För partnerskap i allmänhet är dessutom skilsmässoriskerna högre än för heterosexuella äktenskap. Förra året ingicks närmare 48 000 äktenskap.

1 kommentar:

Nikki sa...

"vad är det för fel med att vara en vanlig heterosexuell Medelsvensson med hustru, barn, villa och grillkväll på fredag? Är detta ett hot mot kulturkamarillans värdenihilism?"

Det kanske inte är så kul att antas som en heteronormativ monogam cisperson hela tiden? Du vet, det blir tjatigt i längden att behöva förklara sig. Dessutom så definieras man utifrån en mall. Du vet, det finns något som heter personlig integritet?
Alla är olika u know, vi lever inte kommunistiskt.