fredag, maj 29, 2009

Fredstanken grunden i EU-samarbetet

Fredstanken - och att gemensamt ta ansvar - var och måste förbli grundtanken i EU-samarbetet. När människor tvingas på flykt undan krig och förföljelse, ska människovärdet motivera oss att inom EU ha en generös och rättssäker migrationspolitik - som dessutom alltid tar hänsyn till barnperspektivet.

Vi går framåt i opinionsmätningarna - kör hårt den kommande sista veckan!

Inga kommentarer: