söndag, maj 17, 2009

Alkohol - en dödsdrog

Många av de mest fruktansvärda brott som begåtts på senare år har haft en mycket tydlig koppling till alkohol.
En forskare som intervjuades i radioprogrammet Caliber hade undersökt 133 grova våldsbrott och kommit fram till att alkoholen är den enskilda faktor som betyder mer än något annat för att utlösa våldsbeteende.
All energi när det gäller drogpolitik läggs på narkotikan, trots att dess samhällsskador är långt mindre än alkoholens.
Alkoholen är en dödsdrog som måste bekämpas.

1 kommentar:

Sofia Modigh sa...

Grovt räknat dödar knarket 1000 personer om året medan alkoholen dödar ca 6000. Det säger mig två saker. 1) Vi ska inte legalisera knarket. 2) Vi måste minska totalkonsumtionen av alkohol t ex genom sänkta införselkvoter.