söndag, juli 02, 2006

Partiets miljöprofil

Vid Ríkstinget höll Anders Wijkman ett anförande där han angrepp Alliansens och KD:s miljöpolitik - eller snarare bristen på miljöpolitik! Wijkman är motståndare till vårt förslag om sänkt skatt på bensin, t ex. Han är även för trängselavgifter. Flera talare på Rikstinget anslöt sig till Wijkmans synpunkter. Jag tycker att Wijkman i flera avseenden har rätt: vi behöver skärpa oss när det gäller miljöpolitiken.

Inga kommentarer: