tisdag, april 09, 2013

Nuets förbannelse

Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse", som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck har gjort en intressant analys av de "fem förbannelser" som motverkar och försvårar en långsiktig politik.

Inga kommentarer: