söndag, oktober 14, 2012

Parlamentarism i kommunen?

En statlig utredning föreslår en lag om försök med majoritetsstyre i kommunerna från halvårsskiftet 2013 till 2022. Det innebär att majoriteten tillsätter alla ledamöter i kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen. Syftet är att ge fullmäktige större tyngd och göra det politiska ansvaret tydligare.

Däremot ska det - enligt min uppfattning - vara bred representation i utskotten/nämnderna. Ett stort oppositionsparti kan t o m få ordförandeposten i någon nämnd eller något utskott. Det betyder att ledamöter i utskotten får hämtas från fullmäktigeförsamlingen och inte bara från styrelsen.

Kan detta förslag leda till vitaliserad debatt i fullmäktige? Ja, kanske.

Inga kommentarer: