söndag, oktober 23, 2011

En idé om framtidens skola i Bollnäs

En av de viktigaste delarna för att skapa en framtidstro och en positiv utveckling är att utveckla miljöer för våra barn som bidrar till en bättre, tryggare och mer stimulerande uppväxt, utveckling och utbildning.

Det vi gemensamt kan göra för våra barn är att skapa förutsättningar för en skola som ger den bästa tänkbara starten i livet. Detta är något som kräver deltagande från oss alla - barn, ungdomar, föräldrar, lärare, personal och samhället.

Vi inom Kristdemokraterna, Moderaterna & Bollnäspartiet vill skapa nya möjligheter och resurser for att Bollnäs framtida skola skall ge våra barn en stimulerande uppväxt, lust att lära och utvecklas samt de bästa förutsättningarna for ett livslångt lärande. Vi tror inte alls på majoritetens förslag att samla alla högstadier till en central skola i Bollnäs med 650 elever.

Inga kommentarer: