måndag, augusti 29, 2011

Är det för sent att bilda MittSverige-region?

Jag har inom mitt parti Kristdemokraterna länge hävdat att Gävleborg och Dalarna bör bilda en Mitt-Sverige-region med Västernorrland och Jämtland. Vi som förfäktat denna ståndpunkt har tyvärr varit i minoritet, men nu tycks historien ge oss rätt. Uppsala har definitivt sagt nej till planerna på en storregion tillsammans med Gävleborg och Dalarna. Det var inte särskilt svårt att tidigt tyda de negativa signalerna från Uppsala. Regionen och landstinget höll tyvärr dock envist fast vid en ”Svealands-region”.

Jag är långt ifrån ensam om att hysa denna uppfattning i regionfrågan. Det finns anhängare inom alla partier men debatten har tyvärr lyst med sin frånvaro. Jag anser inte att det är för sent att ta kontakt med Västernorrland och Jämtland i regionfrågan. Historiskt och kulturellt har vi mycket mer gemensamt med Sundsvall/Östersund än med Uppsala/Örebro/Västerås.

Viktiga infrastrukturfrågor för en Mitt-Sverige-region är t ex stambanan, väg 83, E4, ostkustbanan. Här behövs samverkan inom en stark region med nära 1 miljon invånare. En annan viktig fråga är turismen, den starkast växande branschen i landet.


Inga kommentarer: