fredag, december 17, 2010

Kristdemokraterna kan bättre - grattis Anefur!

Kristdemokraternas Framtidsstrategigrupp presenterar idag sin rapport ”Kristdemokraterna kan bättre” för partistyrelsen. Rapporten innehåller en analys av varför valresultatet blev dåligt och också förslag på förändringar för framtiden. Jag tycker att gruppen har åstadkommit ett mycket bra arbete och jag vill gratulera ordföranden Michael Anefur. Det här kan tillsammans med ett bra fotarbete innebära början till en ny kristdemokrati i svensk politik.

Det handlar bland annat om att markera en tydlig kristdemokratisk profil i förhållande till övriga partier i Alliansen. Partisekreterarens roll som politisk företrädare för partiet förstärks och en satsning inom hela partiet på samtal om frågor som rör ideologi, kommunikation samt förhållningssätt till bland annat HBTQ- och jämställdhetsfrågor.

Framtidsstrategigruppens förslag inför framtiden handlar bland annat om att partiet ska prioritera och utveckla politik och profil inom följande områden: Familjepolitiken, Global rättvisa och miljöfrågor, Integrationsfrågorna, Rättspolitiken, Landsbygdsfrågor och Företagspolitiken.

Inga kommentarer: