fredag, september 10, 2010

Svensk ekonomi i särklass

De rödgröna talar gärna om hur Alliansen saboterat svensk ekonomi. Detta blir allt svårare att hävda med någon som helst trovärdighet i takt med att rapporterna om styrkan i ekonomin trillar in i strid ström.

Svensk ekonomi växer nu snabbt och starkt. Enligt SCB så ökade Sveriges BNP under andra kvartalet med 4,6 procent i jämförelse med motsvarande kvartal förra året. Det är en av Västvärldens högsta tillväxtsiffror. Få, om någon, bedömare hade räknat med en sådan ökning.

Samtidigt kommer ansedda World Economic Forums ranking av världens bästa ekonomier. Sverige har stärkt sin ställning och rankas nu som världens näst mest konkurrenskraftiga ekonomi, efter Schweiz. Sverige har sedan förra året gått om USA, vilket fått stor uppmärksamhet utomlands. Svensk ekonomi i särklass – det ska vi tacka Alliansregeringen för. Framåt tillsammans den 19 september!

Inga kommentarer: