torsdag, september 02, 2010

10 000 jobb för personer med funktionsnedsättning

Det ljusnar allt mer på arbetsmarknaden. När krisen är över och ekonomin vänder uppåt får allt fler människor ett arbete att gå till. Där man har en uppgift, arbetskamrater och får känna att man tillhör en gemenskap. Tyvärr gäller detta inte alla i vårt samhälle. En grupp som under många år har varit utanför arbetsmarknaden i allt för stor utsträckning är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Kristdemokraterna går till val på att kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolag ska anställa 10 000 personer med funktionsnedsättning. För mig som kristdemokrat är signalen till den offentliga sektorn att anställa fler personer med funktionsnedsättning också ett viktigt steg mot ett Mänskligare Sverige

Inga kommentarer: