måndag, maj 03, 2010

Bottenbetyg för sjukvården i Gävleborg

Av Vårdbarometern framgår att Gävleborgarna är mindre nöjda med tillgången på vård än andra svenskar. De har lägst förtroende för sjukhusvården och är mest missnöjda med sjukvårdsrådgivningen.

Vårdbarometern genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningen mäter befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av svensk hälso- och sjukvård. Resultatet för Gävleborgs län bygger på 1 800 telefonintervjuer som genomfördes under 2009.

Bara 70 procent av Gävleborgarna tycker att de har tillgång till den vård de behöver. Det är lägsta siffran i hela landet. Nedrustningen av vården i södra Hälsingland har naturligtvis bidragit till detta.

Gävleborgarna har också sämst förtroende för sjukhusvården. Bara 58 procent säger att de har stort förtroende för sjukhusvården vilket är den klart lägsta siffran. Överbeläggningarna på våra sjukhus bidrar givetvis till missnöjet.

Nästan var tredje Gävleborgare tycker att det är svårt att komma fram till sjukvårdsrådgivningen och bara 59 procent av samtalen besvarades.

Effekten av dessa brister i länets sjukvård är att sjuka människor inte får den hjälp de har rätt till, de kommer inte tillbaka till jobbet, de tvingas lida. Ansvaret för detta har den nuvarande landstingsledningen med Socialdemokraterna i spetsen och med uppbackning numera av Miljöpartiet och Centern. Nu behöver länet en annan politisk ledning. Valet är ditt den 19 september.

Inga kommentarer: