tisdag, april 06, 2010

Plikt, solidaritet och hederlighet

Vi kristdemokrater är det parti som håller emot. Mot ideologiska pekpinnar ställer vi det civila samhällets fria gemenskaper. Mot tvångspolitik ställer vi en god och trygg civil miljö där lagar och regleringar inte behövs i någon större omfattning. Vi tror på kraften i dygder som plikt, solidaritet och hederlighet.

Framför allt ställer vi enskildas och familjers rätt att slippa forma sina liv utifrån modellerna på politiska ritbord. Det är köksborden som gäller. 2010 blir året då verklighetens folk gör sitt val.

1 kommentar:

Andreas Holmberg sa...

Instämmer! Men låt oss då hoppas att även Svenska kyrkan mer otvetydigt blir en del av det civila samhället. Ska vi slippa lagstifta om allt är det viktigt att Svenska kyrkan fungerar som stark och fri opinionsbildare (i t.ex. frågan om uppspårning och utsortering av foster med Downs syndrom) och inte styrs av politiska partier, som i kyrkomöte efter kyrkomöte vägrat ta upp den frågan. En fråga som ju annars berör "alla människors lika värde" i minst lika hög grad som någon annan fråga.

Ska vi slippa att t.ex. tvinga ner köttkonsumtionen lagstiftningsvägen (en halvering till 1995 års nivå vore bra, sa Svante Axelsson från SNF på biblioteket häromsistens), är det ju viktigt med fria och oberoende miljö- eller djurrättsrörelser. Inte sitter väl några politiska partier i ledningen för Naturskyddsföreningen? Inte hör man väl ens talas om gruppen "Kristdemokrater I Naturskyddsföreningen?"