fredag, mars 05, 2010

Säkra religionsfriheten

Hot, övergrepp och sabotage mot muslimska och judiska församlingar, institutioner och begravningsplatser blir allt vanligare. Ett aktuellt exempel är situationen för den judiska församlingen i Malmö. Allt större del av de judiska församlingarnas resurser går till säkerhetsarrangemang.

Respekten för religiösa rum minskar inte bara när det gäller moskéer och synagogor, utan även när det gäller kyrkor. Säkerheten för religiösa församlingar och dess medlemmar måste kunna garanteras för att säkra religionsfriheten. Det krävs därför ökade satsningar för att motverka dessa brott och för att upprätthålla församlingarnas säkerhet. På kort sikt måste också många, inte minst i ledande ställning i samhället, deklarera att religion och olika religiösa församlingar är ett naturligt och välkommet inslag i samhällslivet.

Långsiktigt måste liknande händelser motverkas genom att okunskap, misstänksamhet och rädsla bemöts genom en utvecklad dialog mellan människor av olika tro och etnisk bakgrund. Det är helt avgörande för religions- och organisationsfriheten att människor i Sverige kan utöva sin religion och sluta sig samman i församlingar utan att bli utsatta för hot och attacker.

Det krävs också i den allmänna debatten att vi som politiker bidrar till att tydliggöra att religion har en naturlig plats i Sverige – i en tid där detta ifrågasätts – och att religionsfrihet inte bara innebär att få avstå från religion, utan också en rätt att få och kunna utöva sin religion, även i det offentliga rummet.

Inga kommentarer: