fredag, januari 15, 2010

Äldre vill vara ute mer i friska luften

Kvaliteten i vård- och omsorgsboendet i Stockholm har blivit bättre. Men fyra av tio äldre vill komma ut i friska luften oftare, visar en färsk enkät. När de svarande tog ställning till påståendet: ”Jag kommer ut i friska luften när jag vill”, valde nästan var fjärde svarsalternativet ”stämmer inte alls” och en femtedel kryssade för alternativet ”stämmer ganska dåligt”.

Även om man är gammal och dålig är det värdefullt att få följa årstidsväxlingar, väderomslag och det är ju också nyttigt för kroppen att komma ut. Men det kräver bemanning och resultatet visar att här finns ett missnöje. KD:s nya värdegaranti i äldreomsorgen kan göra skillnad...

Inga kommentarer: