fredag, december 11, 2009

Framgångsrik kommunal skola i Bollnäs

Av de elever i Bollnäs kommun som gick ut grundskolan i våras var 94,2 procent behöriga att söka ett nationellt program på gymnasieskolan. Det är bättre än riksgenomsnittet och bäst bland kommunerna i länet. I Bollnäs är Gärdesskolan bäst med 96 procent behöriga!

Partisekreterare Lennart Sjögrens (KD) uttalande i Ljusnan den 1 december efter besöket på Lust & Lära-skolan är alltså inte representativt för den kommunala skolan i Bollnäs. Dessutom syftade hans uttalande på andelen elever med fullständiga betyg, vilket inte är detsamma som elever med behörighet. I många kommuner i landet är det så många som var femte elev som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

Enligt den preliminära statistiken från Skolverket har fler än var tionde elev som gått ut grundskolan våren 2009 inte godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska eller matematik. Det innebär att de inte är behöriga till att söka till gymnasiets nationella program.

I Bollnäs är den kommunala skolan framgångsrik och jag är stolt över att vara skolpolitiker i Bollnäs. Vi är bäst i länet vad gäller behörighet till gymnasieskolan.

Inga kommentarer: