måndag, november 02, 2009

Staten, Svenska kyrkan och homovigslar

Jag vill idag citera Douglas Brommesson, universitetslektor i statsvetenskap, som i en debattartikel i Kristianstadsbladet bl a säger:

"Rapporteringen och debatten om Svenska kyrkans beslut att införa samkönade kyrkliga vigslar har blottlagt stora brister hos det publika Sveriges förståelse av religion och kyrka. I media har utgångspunkten konsekvent varit att behandla vigselordningen i Svenska kyrkan som en politisk jämlikhetsfråga där "allas rätt till kärlek" varit stridsropet. Inte sällan har frågan till och med påståtts handla om människors lika värde...

Att ett beslut i Svenska kyrkan diskuteras utifrån allmänpolitiska argumentationslinjer får tillskrivas en långtgående sekularisering av det svenska samhället. Men likväl kan man kräva en viss reflektion och objektivitet hos journalister och andra kommentatorer kring vad en kyrka är och vilka typer av argument som rimligen bör styra en från staten fristående kyrkas beslut".

Inga kommentarer: