måndag, november 02, 2009

Biverkningarna av vaccin ökar

I och med att allt fler vaccinerar sig mot den nya influensan ökar också antalet rapporter om biverkningar. Enligt undersökningar ger vaccinet mot den nya influensan fler biverkningar än ett vanligt influensavaccin. De vanligaste biverkningarna är lindriga influensasymptom eller lokala smärtor i armen. 700 rapporter om biverkningar har kommit in och av dem har drygt 20 har gällt allvarligare allergiska reaktioner. Själv ska jag vaccineras vecka 2/2010 enligt instruktioner från mitt Landsting.

Inga kommentarer: