torsdag, september 10, 2009

Rösta i kyrkovalet!

Den 20 september är det åter dags för kyrkoval i Svenska kyrkan och det finns 5,6 miljoner röstberättigade, varav 462 863 i Uppsala stift. Den långa epoken med en statlig kyrka ända ifrån Gustav Vasas tid tog slut år 2000. De politiska partierna skulle låta kyrkan få fatta sina egna beslut.

Det fanns redan före sekelskiftet opolitiska listor och då speciellt olika samlingslistor. Dessa har sedan fortsatt, men nya har kommit till. I min hemförsamling Rengsjö har vi sedan länge en opolitisk lista – ”Vår Kyrka i Rengsjö”. Flera politiska partier har knoppat av sitt engagemang till fristående nomineringsgrupper. Tre partier vill dock inte släppa sitt grepp om kyrkan: S, M och C. Sverigedemokraterna (Fädernas kyrka) vill till och med att kyrkan skall förstatligas igen.

Övriga nomineringsgrupper är Folkpartister i Svenska kyrkan, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Vänstern i Svenska kyrkan, Posk – partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka och Öppen kyrka. Vissa nomineringsgrupper har omfattande och väl genomtänkta program medan andra - och då speciellt samlingslistor – låter individen stå i fokus. Personval är nämligen ett sätt att låta kyrkan trots rådande situation få sin frihet.

I detta kyrkoval kan man sätta inte bara ett kryss på en valsedel utan till och med tre kryss. Då kyrkovalet har direktval på fyra olika nivåer kan man faktiskt kryssa hela 12 kandidater.

Du som är medlem och har fyllt 16 år – din röst väger tungt! Då valdeltagandet tidigare legat på cirka 12 % blir din röst minst 5 ggr så stark i jämförelse med övriga kommunala val. Missa inte ett sådant tillfälle. Kom ihåg att jag och min nomineringsgrupp jobbar hårt för att införa renodlade personval i kyrkan inför nästa val.

1 kommentar:

David sa...

Heja pappa!