lördag, augusti 22, 2009

Kyrkan och äktenskapet


Mycket har skrivits om kyrkan och samkönade äktenskap. Prästen Tomas Österbergs debattartikel i Kyrkans Tidning med rubriken "Äktenskap i kyrkan på Guds villkor" utgör dock ett lika omistligt som uppseendeväckande klargörande inlägg i denna stundom infekterade fråga.

Jag citerar Österberg: Äktenskapet är inte bara mellan mannen och kvinnan i Ordet – det är för kvinnan och mannen och därmed också för livet – såsom Ordet är och vill livet.

Gud är livet som inte bara vill liv utan vill livet exakt som han skapat det. Genom mannen och kvinnan en livgivande gemenskap i och genom Guds vilja (1 Mos 1:28). Men framförallt en fullkomlig avbild av Gud (1 Mos 1:27). Det kvinnliga och manliga. Grunden för allt som vi förknippar med det mänskliga livet.
(Klicka på rubriken till detta inlägg så kan du läsa artikeln i dess helhet på KT).

En sekulär stat kan i demokratins namn förmodligen omforma äktenskapet till vad som helst. Men betyder det att Svenska kyrkan per automatik också ska spegla detta? Den andliga och världsliga makten ska inte sammanblandas, enligt vår egen kyrkas bekännelseskrifter. Det blir Kyrkomötet i höst som till sist (?) ska avgöra om Svenska kyrkan ska styras av det världsliga regementet eller det andliga regementet.

Inga kommentarer: