torsdag, juli 23, 2009

Dödsstraff avhumaniserar staten

Sverige har som EU:s ordförandeland gjort ett kritiskt uttalande gällande avrättningen av Marvallous Keene i Ohio, USA. Att just Keene uppmärksammas beror inte på några särskilda omständigheter i fallet utan på att han är den tusende som avrättats med giftinjektion i USA sedan högsta domstolen 1976 efter några års moratorium åter gav klartecken för verkställande av dödsstraff.

DN tar upp uttalandet på ledarplats den 23 juli. "Det måste finnas gränser för vad stater tillåts göra mot enskilda människor", skriver DN. Jag är av precis samma åsikt.

Dödsstraff är en form av överlagt, planerat mord och djupt inhumant. Staten bestraffar överlagt mord med "lagens strängaste straff", vilket i vårt land och de flesta andra länder innebär livstids fängelse. Varför ska då staten själv ägna sig åt att avrätta (mörda) människor? Det finns en djup inkonsekvens i detta.

Det är skamligt att USA vill spela i samma division som Kina, Iran, Nordkorea m fl när det gäller dödsstraffet. Kan Obama påverka?

Inga kommentarer: