torsdag, januari 15, 2009

Vilken väg ska KD gå?

Enn Kokk lyfter tesen att KD skulle stärkas rejält av att bli ett mera profilerat konservativt parti. Roland Poirer Martinsson anser att KD ska ta ett steg till höger. Vilken väg ska vi gå? Det är väldigt trångt i mittfåran i svensk politik och det som kanske saknas idag är ett rejält konservativt parti av den klassiska typ som även värnade de svaga och utsatta i samhället.

Inga kommentarer: