fredag, mars 23, 2007

Äktenskapsutredningen

Jag delar inte äktenskaps- och partnerskapsutredningens slutsatser. Jag ser inte tillräckliga skäl till att ändra den ordning som gäller idag. Även homosexuella par har självklart behov av juridisk och ekonomisk trygghet, detta är tillgodosett genom partnerskapslagen.

Äktenskapsbegreppet har djupa historiska rötter och en stark förankring. Äktenskapet är juridik men också långt mycket mer. Att ändra innebörden i ett mer än väl inarbetat begrepp är minst sagt komplicerat.

Det är viktigt att vi sätter barnens trygghet och stabilitet i främsta rummet. Äktenskapet ska tydliggöra föräldrarnas skyldigheter gentemot barnen och säkra deras rättigheter. Vår uppfattning är att barnens har rätt till sitt ursprung och till sina biologiska föräldrar.

Utredningen innehåller också delar som är välkomna. Det är rätt av utredaren att förorda valfrihet mellan vigsel i trossamfund och borgerlig vigsel. Detta har ett starkt stöd hos allmänheten.

Det är också klokt att inte föreslå någon vigselplikt, vare sig för vigselförrättare inom trossamfund eller för samfunden. Äktenskap och vigsel är i grunden begrepp med ett religiöst ursprung. De har funnits längre än svensk äktenskapslagstiftning och vi måste se betydelsen av att värna de religiösa samfundens rätt att själva definiera innehållet i centrala teologiska begrepp och ceremonier.

Inga kommentarer: