onsdag, augusti 16, 2006

En skola i världsklass!

Mindre klasser i trygg miljö krävs för en skola i världsklass. Mindre klasser skapar större trygghet för eleverna och en drägligare arbetssituation för lärarna. Ingen lärare ska ha huvudansvar för mer än 15 elever.

Varför ska barn behöva acceptera en arbetsmiljö som vi vuxna aldrig skulle vilja jobba i? Det måste märkas att skolan är vår viktigaste arbetsplats. Välvårdade och funktionella lokaler borde vara en självklarhet, liksom nya och fräscha läromedel.

Låt kommunerna söka medel ur en statlig pott för att snabbt åtgärda brister i den fysiska skolmiljön. Vi kristdemokrater vill också göra en satsning på läromedel. Ingen ska behöva börja ett nytt läsår med begagnade, kladdiga böcker eller urgamla datorer.

Varje elev ska kunna känna sig trygg i skolan. Därför måste värdegrundsarbetet få genomsyra hela skolans verksamhet, kompletterat med stöd i skolans styrdokument med möjlighet till sanktioner för den som kränker andra eller förstör skolans egendom. Nollvision mot mobbing skall vara en självklarhet liksom att nollning med sexuella övergrepp och annan kränkande behandling förbjuds i skollagen.

Skolans främsta uppgift är att se till att varje elev klarar de kunskapsmål som finns angivna i läroplan och kursplaner. Därför krävs en Färdighetsgaranti som säkrar att alla barn kan läsa, skriva och räkna när de lämnar grundskolan. Beslutade stödinsatser ska kunna överklagas av föräldrarna om de inte är tillräckliga. Återinför speciallärarna.

Lägg din röst den 17 september för en skola i världsklass – rösta på kristdemokraterna!

Inga kommentarer: