tisdag, juni 06, 2006

Våra drömmars skola

”Ibland vill jag fly från verkligheten – då läser jag läroplanen”. Det var ett citat från Staffans Stollar. Han ägnade många av sina skämtteckningar åt skolans värld.

Men hur är det med våra svenska läroplaner? Docent Göran Hägg skriver i en uppsats i boken ”Mina drömmars skola” att i den stora avgörande reformläroplanen 1962 preciserades årskurs för årskurs vad barnen, alla barn i Sverige, borde få lära sig.

Innehållet rustades ned 1969 och 1980 för att helt försvinna efter 1994. idag är det fullt möjligt att lämna skolan med högsta betyg okunnig om Förintelsen, Islams uppkomst och läror, Reformationen, världskrigen eller den svenska demokratins uppgång och utveckling.

Våra drömmar skola? Ja, hur ser den ut, egentligen. Få frågor väcker så mycket engagemang som skolan. De senaste årens alarmerande rapporter om hur svenska elever halkar efter kunskapsmässigt och bristen på ordning har fått stor uppmärksamhet.

När ska någon våga kräva att utbildningen får ett innehåll igen? Återinföra kursplaner med preciserat innehåll vad varje elev ska lära sig varje läsår?

Inga kommentarer: