söndag, juni 11, 2006

Är ”Den blomstertid nu kommer” diskriminerande?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att en av våra finaste traditioner, skolavslutningar i kyrkan, ska betraktas som "olämpliga". Skolelever ska inte få sjunga ”Den blomstertid nu kommer” och kyrkliga skolavslutningar anses "diskriminerande".

Ibland beskrivs Sverige som landet lagom, men så är det inte längre. Istället deltar vi i ett världsmästerskap i extremism och dumhet. Den kristna kyrkans symboler och bilder uppfattas tydligen som skadliga för barnen. Det är ingenting annat än rent trams!

Kristendomen är den enskilt viktigaste delen av Sveriges kulturella arv. Ska man överhuvudtaget ha möjlighet att förstå vår kultur och historia, vår litteratur, människosyn och rättsuppfattning måste man förstå kristendomen. Men hur ska våra barn komma i kontakt med vårt kulturarv om det till och med är förbjudet att fira skolavslutning i kyrkan?

Både svenskar och invandrare behöver förstå den kultur de lever och verkar i. Detta märks inte minst på att ordföranden för Sveriges muslimska råd, Helena Benaouda, anser att det är helt ok att skolavslutningar hålls i kristna kyrkor, om alla är överens om det.

Inga kommentarer: